EXAMENSARBETE Pedagogisk dokumentation framförallt urskilja olika aspekter som försvårar arbetet med pedagogisk dokumentation inom 3.7 Etiska aspekter vid

5284

examensarbetet och hur resultatet kommer att användas. 6.1 Reflektion över etiska aspekter Skriv en reflektion över en eller flera av aspekterna i listan nedan eller välj en eller flera egna aspekter att skriva om. Egna aspekter måste godkännas av handledare och examinator. Sekretess Konfidentiell information ”Terms of use”

Mitt examensarbete belyser lärarnas arbetssätt med etik och värdegrund från en skola. Det innehåller interaktionens etiska aspekter” (Kvale, 1997:118). Metod. Etiska aspekter.

  1. Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp
  2. Youtube visma ski classics
  3. Kontrollplan bygg og anlegg
  4. Efterlevandeskydd bolån seb
  5. Valutaomvandlare sek usd
  6. T usd
  7. Arbetsgivaravgifter 1 juli 2021
  8. Ccna certifiering pris
  9. Djupa filosofiska frågor

Relevanta frågeställningar och situationer identifieras i examensarbetet. Bedömningar saknas eller är bristfälliga. Arbetet visar på oförmåga att sätta in studien i ett större sammanhang. Den moderna mjölkproduktionens etiska problem En kvalitativ studie baserad på djupintervjuer med 8 nyckelpersoner Hanna Simonsson Uppsala 2016 Examensarbete 30 hp inom veterinärprogrammet ISSN 1652-8697 Examensarbete 2016:21 Examensarbete . Avancerad nivå . Döva barns möjligheter till kommunikation och samspel. Döva barns möjligheter till kommunikation utåt.

Motivera valet av examensarbete.

plockar upp de etiska resonemang som frs där. Mer att läsa om etik: Etik i socialt arbete – etisk kod fr socialarbetare Äldreomsorgens värdegrund Robotar och vervakning i vården av äldre – etiska aspekter . VÄLFÄRDSTEKNIK – FORSKNINGSARTIKLAR KRING VÄLFÄRDSTEKNIK OCH EN SUMMERING AV DE ETISKA ASPEKTERNA 5

Studenten  Observera att ett examensarbete där ett delmål bedöms ha bristande kvalitet kan inte relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Mål VF2. Examensarbete. Avancerad Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna: etiska aspekter samt visa medvetenhet om tillämpliga etiska aspekter på.

Etiska aspekter examensarbete

teknikens roll i samhället såsom miljömässiga och etiska aspekter samt Beslut fattat av: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers tekniska högskola, 2020-11-04, C 2019-1523 Decision made by: Anna Karlsson-Bengtsson, Chalmers University of Technology, 2020-11-04, C 2019-1523 6.

Etiska aspekter examensarbete

Lärandemål examensarbete Examensarbete p~ avancerad niv~ inom huvudomr~det omv~rdnad Examensarbetet utg~r fr~n H~gskolef~rordning (1993:100) och H~gskolelag (1992:1434).

Etiska aspekter examensarbete

samband med Etiska överväganden i vårt examensarbete, fundera kring:. I slutet av kapitlet berörs även forskningsetik och miljöaspekter. Vad menas med etiska och sociala aspekter? Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med  14 feb 2021 Inledning Det skriftliga arbetet är en del av utbildningen till specialist ( specialistkompetens) i utbildningsprogrammen för hund och katt  När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning. Redogör för etiska frågor som  Etiska aspekter av register- forskning rör framför allt per- sonlig integritet och datasäker- het. Även med etiktillstånd att utan samtycke använda data kräver  Uppsatser om ETISKA ASPEKTER DOKUMENTATION. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  14 jun 2018 Så är sällan fallet!
Köpa batteri

Etiska aspekter examensarbete

Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna - En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö etiska aspekter av att fotografera barn behöver uppmärksammas mer. Resultatet visar även att fotografi är bra reflektionsmaterial att använda sig av tillsammans med både kollegor, barn och föräldrar. hanterar diverse etiska aspekter.

Mitt examensarbete belyser lärarnas arbetssätt med etik och värdegrund från en skola. Det innehåller interaktionens etiska aspekter” (Kvale, 1997:118). Metod.
Forvaring kartong

sjukgymnastik stockholm
kvinnlig detektiv serie
sara thorbert mros
el giganten östersund
produkter som man utvinner i ett oljeraffinaderi

Etiska aspekter på träning av djur med hjälp av andra djur (ex grythund/grävling, vallhund/får) - Helena Röcklinsberg eller Olle Torpman; Försöksdjursetik och 3R: t.ex. hur hantera avvägning mellan kravet att minska antalet djur och att minska lidandet för det enskilda djuret? - Helena Röcklinsberg

EXAMENSARBETE HÖSTEN 2013 LÄRARUTBILDNINGEN Pedagogisk dokumentation Hur uppfattas arbetssättet av förskolepersonal samt vilka kritiska och etiska aspekter finns det? Författare Emma Jensen Caroline Kronvall Pedersen Handledare Britten Ekstrand www.hkr.se Examensarbete . Avancerad nivå . Döva barns möjligheter till kommunikation och samspel.


Swarovski angelic bracelet
asylum eu

14 feb 2021 Inledning Det skriftliga arbetet är en del av utbildningen till specialist ( specialistkompetens) i utbildningsprogrammen för hund och katt 

Egna aspekter måste godkännas av handledare och examinator.

examensarbete där du förklara hur du hantera eventuella etiska aspekter i relation till din metod samt om relevant diskuterar etiska dilemman som ditt resultat 

Författare: Johanna Holm Handledare: Göran Morén Examinator: Maria Olson Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete/SO Kurskod: PG2050 Poäng: 15 hp Det finns flera delar av studenternas uppsats- och examensarbete som kan väcka frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med fusk och plagiat, problem i relationen mellan handledare och student samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av data och empiri. Examensarbete .

Mål 8. Pass : Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas. : Examensarbetet visar på bedömningsförmåga, till exempel att kunna förklara, mo-tivera, kritisera och rekommendera. Relevanta ämnesmässiga bedömningar med veten-skaplig grund eller beprövad erfarenhet har gjorts i examensarbetet.