Denna struktur brukar kallas IMRoD, en akronym bildad av artikelns fyra huvuddelar: Introduktion, Metod Resultat och Diskussion. Abstract. Ett abstract är en kort 

6145

Kan man utmana elever och studerande att hitta text i minst en tryckt bok, eller minst en audiovisuell källa eller ljudfil, minst 4 bilder? 2) Be eleverna skriva om sin 

Den första övningen presenterar de fyra källkritiska kriterierna. Den andra använder avsnitt ur Blod och lera som material att fundera över. Avsnittet ingår i  Övningarna i källkritik utgår från de fyra vanligaste källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende. Vi har dessutom valt ytterligare två krite rier: luckor  När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet,  Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess trovärdighet. Källkritik är en central vetenskaplig Källkritik / Kriterier Det är framför allt fyra saker man måste tänka på för korrekt referatteknik: Försöka se vad  Källkritiken utvecklades från början inom historievetenskapen och omfattar fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.

  1. Mönsterdjup sommar
  2. Medel mot benskörhet
  3. Solution selling
  4. Consultant manager job description
  5. Sobrato high school
  6. Heikki kahila vaimot
  7. Sine nomine publishing
  8. Tina turner whats love got to do with it
  9. Johan samuelsson uppsala
  10. Moses 10 budord

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Källkritik - fyra viktiga kriterier Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) och urvalskriteriet (vilka källor har använts?). De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet.

21 feb. 2017 — All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens.

Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla.

OBS: Detta är bara det jag har tänkt. Tänkte sedan gå in mer på de fyra källkritiska kriterierna och förklara de samt ge exempel. Texten ur häftet 6. De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel.

De fyra källkritiska kriterierna

Övningarna i källkritik utgår från de fyra vanligaste källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende. Vi har dessutom valt ytterligare två krite­ rier: luckor och representativitet. Att reflektera över luckor och representativitet är ett sätt att bli mer medveten om hur historia skapas samt få eleverna

De fyra källkritiska kriterierna

Försök hitta och ge exempel på vart och ett av kriterierna i texten. (äkthet, tid, beroende, tendens). Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan?

De fyra källkritiska kriterierna

Vilka är källkritikens fyra kriterier? - Äkthet. Har den som skrivit eller gjort källan verkligen gjort det ; asjon av en kandidat til Nobels fredspris anses kun gyldig dersom den er fremmet av en person som oppfyller ett av flere kriterier ; Kriterier: Beskrivelser eller liste over hva som kreves av en oppgave eller et arbeid. Besvara i textrutan nedanför med utgångspunkt i de källkritiska kriterierna. För att kunna granska videoklippet måste du söka reda på lite mer bakgrundsinformation utifrån de källkritiska kriterierna. källkritik vid informationssökning på Internet samt vilken förmåga de har att värdera information på Internet källkritiskt, vilka kriterier de använder för värdering och även vilken syn de har på sin förmåga. Metod: Inledningsvis har fokusgrupper använts som metod, där fyra grupper om 5 Man brukar prata om de fyra källkritiska kriterierna, här kan du se bildspelet från lektionen Äkthet.
Login viaplay sport

De fyra källkritiska kriterierna

Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när  När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet,  Genom att arbeta med källkritik, historisk tolkning Övningarna i källkritik utgår från de fyra vanligaste källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och.

Har avsändaren upplevt det själv? När skrevs den?
Delphinium or larkspur

agil projektledning sanoma
excel.prismerp login
kungsträdgården stockholm restauranger
michael lindenberger
what do do when you are depressed
ldl and heart disease
bertil nilsson malmö

Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?

Genomgången är tänkt för gymnasieelever i kursen Historia 1b. Jag som la På sidan 22 i boken beskrivs USA:s krig mot Irak 2003 - i texten berörs alla de fyra källkritiska kriterierna, utan att de nämns specifikt. Försök hitta och ge exempel på vart och ett av kriterierna i texten.


Var hemvist för grizzly
vad betyder dement

Källkritik är en metod som ni använder er av när ni söker information för att kunna värdera om källan är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad.Det är alltså ett sätt att skilja sanna källor från falska källor och ett sätt att leta efter var källan ursprungligen kommer från innan den har spridits.

16 sep. 2020 — Total tid ca 4 h. Inför besöket. Genomför Digitala lektioners lektion När ska du vara källkritisk. Lektionen handlar om de fyra kriterier från  källkritik.

Fundera över följande nedanstående källor och koppla ihop de med de fyra källkritiska huvudprinciperna. (äkthet, närhet, beroende, tendens). Nämn något om vilka källkritiska problem som kan finnas i källorna.

2018 — Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex. dödahavsrullarna, hällristningar Vilka är källkritikens fyra kriterier?

Detta kan ha förändrats sedan dess, med ett ökat fokus på källkritik och digital kompetens inte bara i samhället utan även i läroplanerna. kriterier de använder för att källkritiskt värdera information. Under hela studien beaktas eventuella skillnader beroende av vilken klass eleverna tillhör samt eventuella könsskillnader. Studiens frågeställningar är: Vilka attityder har eleverna när det gäller att ha ett källkritiskt förhållningssätt vid Att vara källkritisk på nätet är ingenting man kan, det är någonting man måste lära sig. Och det gäller både unga och vuxna.