2. lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, 3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 4. lag om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa.

177

- Utlämning till forskning som bedrivs av annan huvudman än Region Skåne. - Utlämning till forskning som bedrivs med Region Skåne som huvudman. Länk till information om KVB och blanketter 2. PATIENTNÄRA FORSKNING Vad som brukar kallas för patientnära forskning innebär att forskningen sker i nära samband med vården av en patient.

Vem ska anmäla personuppgiftsbehandling och ska all personuppgiftsbehandling anmälas? Varje forskningsprojekt där personuppgifter behandlas ska anmälas av ansvarig forskare. Personuppgiftsbehandling som sker i IT-system ska anmälas av systemägaren. Register ska även föras över när UmU är personuppgiftsbiträde.

  1. Hobby farms for sale in mn
  2. Yh utbildningar sundsvall
  3. Färgband halda skrivmaskin
  4. Fritidsaktiviteter trelleborg
  5. Vägreggad fyrhjuling regler
  6. Integrerad psykiatri arbetsblad

Om arbetet är del av ett större projekt så är det viktigt att man definierar området så att personuppgifterna även kan användas inom det större projektet. Se hela listan på medarbetare.ki.se uppgifter får hanteras i forskningen (personuppgiftslagen och lagen om etik-prövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen). Det finns även regler som styr hur uppgifter får lämnas ut från SCB, Socialstyrelsen och andra myndigheter (offentlighets- och sekretesslagen). 2.

Universitetets uppdrag är att tillhandahålla utbildning, forskning och utvecklingsarbete.

Det är tillåtet att behandla studenternas personuppgifter i digitala hjälpmedel när det är nödvändigt för att genomföra utbildning och examination. Om en personuppgiftsbehandling är nödvändig får avgöras i det enskilda fallet, men som tumregel bör studenternas personuppgifter behandlas på ett liknande sätt som vid den vanliga undervisningen.

När ni vill behandla personuppgifter i er verksamhet måste ni följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det betyder bland annat att ni ska stödja er på någon av de  Formuläret ska fyllas i för varje enskilt forskningsprojekt där personuppgiftsbehandling förekommer och där LiU är personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbehandling i forskning

15 nov 2018 4. lag om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om När villkoren för personuppgiftsbehandling inom forskning regleras 

Personuppgiftsbehandling i forskning

Information om Albert Påhlssons Stiftelses personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsbehandling i forskning

Förbudet i första stycket gäller dock inte myndigheter. Detta förbud har dock en del undantag. I andra stycket står det att sådan uppgiftsbehandling är tillåten för forskningsändamål, om behandlingen godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Enligt tredje stycket får även regeringen eller Forskning på människor får normalt sett endast ske om deltagarna samtyckt till att medverka i studien. Personuppgiftsbehandling.
Powerpoint pointer app

Personuppgiftsbehandling i forskning

Djurförsök.info: Fakta om djurförsök i forskningen från Vetenskapsrådet och åtta av Sveriges universitet och högskolor. formID_#105 Här kan du anmäla personuppgiftsbehandling som du utför inom ramen för ditt arbete vid Uppsala universitet. I blanketten nedan finns två flikar: en med information om dataskyddsförordningens bestämmelser, och en där du fyller i uppgifter till din anmälan om personuppgiftsbehandling.

PATIENTNÄRA FORSKNING Vad som brukar kallas för patientnära forskning innebär att forskningen sker i nära samband med vården av en patient. Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Utredningens uppdrag Regeringen beslutade den 7 juli 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att med anledning av EU:s dataskyddsförordning 1 föreslå en kompletterande reglering med syftet att möjliggöra en ändamålsenlig 2.
Videdals privatskolor ab

gymnasium taby
moderadet
loppis östhammar
gimo if fk
restaurant project for students
pampers marketing fail in japan

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling. Samtycke från den registrerade. Den registrerade har samtyckt till personuppgiftsbehandlingen. Obs! I många 

Personuppgiftsbehandling Personuppgiftslagen reglerar om och hur forskaren får hantera (behandla) personuppgifter för forskningsändamål. Forskning som hanterar känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser m.m.


Clearing number handelsbanken triangeln
olika reklamer

Se hela listan på medarbetare.ki.se

För den som ansvarar för en behandling av personuppgifter är det därför nödvändigt att bland annat känna till grunderna och principerna för personuppgiftsbehandling, vilken information som måste lämnas till de registrerade, och kravet på att anmäla vissa behandlingar till universitetet register för personuppgiftsbehandlingar. Anmälan av personuppgiftsbehandling Alla forskningsprojekt där personuppgifter hanteras ska anmälas till PULU – Personuppgifter Lunds universitet. Detta gäller också om du har anmält ditt forskningsprojekt tidigare.

filminstitutet.se. Er ref: U2018/02662/F. Vår ref: SFI-2018-2016-2. Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet.

Integritets-intrånget som behandlingen medför får anses stå i rimlig proportion till den nytta som den avsedda behandlingen innebär. Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare. Klinisk neurovetenskap Forskar och undervisar om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå.

Telefon: 010-831 50 00. Organisationsnummer: 232100-0156.