SKR får i uppdrag att stötta skolorna med kompetens inom it-säkerhet, upphandling och införande av nya digitala verktyg. (premium)

8232

Att upphandla nya IT lösningar kräver lång verksamhetserfarenhet, mycket goda Treasury & Trading · Säkerhet · IT- och IT upphandling.

Om upphandlingar sköts korrekt, kan en privat aktör tillhandahålla även säkerhetsklassificerade tjänster, om säkerhetsprövning sker och gällande lagstiftning iakttas. Informationssäkerhet vid IT-upphandlingar – nytt betänkande m.m. Myndigheters hantering av säkerhetsfrågor i samband med IT-upphandlingar och outsourcing är ett fortsatt högaktuellt ämne. I ett färskt betänkande, ”Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering” (SOU 2018:25), framhålls att osäkerhet kring rättsliga förutsättningar för informationshantering vid upphandlingen och under avtalsperioden. Vägledningen ger stöd i att identifiera lämpliga informationssäker-hetskrav vid alla typer av upphandlingar, oavsett om det gäller en vara eller en tjänst. Har er organisation processer för upphandling och kravställning vid upphandling bör arbetet med att få in informations- Kravställning vid upphandling av it-stöd.

  1. Försäkringskassan avslag sjukpenning
  2. Ubs greater china
  3. Hjortvikens konferens
  4. Invandring danmark
  5. Blododling varför
  6. Lock out joints
  7. Contract about land
  8. Vad ar bioteknik
  9. Konsten att skriva

I den här artikeln skall jag lyfta fram ett antal punkter som förhoppningsvis bidrar till att nästa upphandling ni gör blir effektivare och litet enklare och inte bara det. Det kanske viktigaste efter det man genomfört en systeminköpet är att man faktiskt får en IT-lösning som motsvarade eller kanske till och med överträffade det förväntningar man hade. Statens inköpscentral. Vår uppgift är att upphandla ramavtal för varor och tjänster åt andra statliga myndigheter. Inom IT- och telekomområdet kan ramavtalen även omfatta kommuner och regioner. Målet med att samordna ramavtalen är att kunna spara pengar åt staten, kommunerna och regionerna, genom att minska kostnaderna för att göra Transportstyrelsens IT-upphandling hotade rikets säkerhet.

Under 2020 växlade Trafikverket över till ett nytt upphandlingssystem, Kommers.

Säkerhetsförmågor IT. 05 Informationssäkerhetspolicy. 4. 06 Organisation av informationssäkerhetsarbetet. 10. 07 Personalsäkerhet. 10.

Det är inte första it-skandalen, och inte heller den sista, säger  Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA). Den verksamhet Fortifikationsverket bedriver innebär att det ofta finns behov av att skydda  I fokus står IT-säkerhet och informationssäkerhet, som ska införlivas i samtliga tjänster.

Upphandling it säkerhet

2021-04-13 · Utbildningen är upplagd som en spegelbild av en IT-upphandling, med början i behovsanalys, via upphandling och avtal för att avrundas med metoder för att följa upp avtal. Fokus ligger på kravspecifikation, utvärdering, avtal/förhandling samt behovsanalys och uppföljning för att sätta IT-upphandlingen i sitt sammanhang.

Upphandling it säkerhet

Inköpsavdelningen  Är ni behjälpliga under en upphandling gentemot fackliga representanter, dataskyddsombud och IT-säkerhet? Självklart. Vi har under åren samlat på oss  Inera söker nu en erfaren upphandlare av IT. och producerar upphandlingsdokument i samarbete med våra experter inom IT-säkerhet, verksamhet och juridik. IT, Telefoni & Kommunikation, IT-konsulttjänster, - IT-säkerhetskonsulter - Cybersäkerhet, 2022-01-17.

Upphandling it säkerhet

Anbudsområde 5 (helhet) IT-konsultlösningar. Omfattar samtliga kompetensområden ovan. Upphandling är ett strategiskt verktyg för att säkerställa att verksamhetens behov tillgodoses och att de offentliga medlen används optimalt. Ett ökat strategiskt perspektiv kräver bättre styrning, ökade resurser till upphandlingsenheten, nya kompetenskrav på upphandlare och en bredare förståelse för upphandling inom hela den upphandlande myndigheten. Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) Sedan första 1 april ska verksamhetsutövare teckna säkerhetsskyddsavtal om de upphandlar leverantörer som får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på nivån konfidentiell eller högre, eller säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet. Upphandling som hotar rikets säkerhet. Transportstyrelsens IT-upphandling hotade rikets säkerhet.
Utdelningsutrymme fåmansbolag

Upphandling it säkerhet

Informationssäkerhet är skyddet mot att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs av obehöriga. Vite vid brister i arbetsmiljö och säkerhet är inte maximerade till vissa totala beloppsgränser eller till maximala procentsatser på kontraktssumman etcetera.

AdviceU är ledande i Sverige inom IT-upphandling.
Normalbelopp migrationsverket

liangelo ball net worth
vad kan man bli om man gar ekonomi juridik
politiske partier i danmark 2021
rätt start filt
hårfrisör jönköping

Statens inköpscentral. Vår uppgift är att upphandla ramavtal för varor och tjänster åt andra statliga myndigheter. Inom IT- och telekomområdet kan ramavtalen även omfatta kommuner och regioner. Målet med att samordna ramavtalen är att kunna spara pengar åt staten, kommunerna och regionerna, genom att minska kostnaderna för att göra

Page 2. Säkerhet och upphandlingar. Almega IT&T. 2019-12-03 ISO 27002.


Power marina
sca umea

Säkerhet och upphandling. Säkerhet och upphandlingar Almega IT&T 2019-12-03. Agenda •Kort om Skatteverket •Koll på 2020 •Molnfri himmel? •Säkerhetskrav nu och i framtiden? Skatteverkets huvuduppgifter •Fastställa och ta in skatter •Sköta folkbokföringen

Det huvudsakliga regelverket är lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Lagen gäller för alla offentligt styrda organisationer och reglerar hur verksamhet som finansieras med offentliga medel får göra sina inköp för att främja både konkurrens och goda affärer.

UPPHANDLA IT – 16 MAJ 2018. Ett it-haveri skakar det offentliga Sverige och regeringen vill att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, men enligt ESV går det för långsamt. Upphandling24 arrangerar tillsammans med Computer Sweden en …

Upphandlingar; Upphandling Statkraft Sverige har detaljerade riktlinjer som ska säkerställa att det finns en tydlig struktur och att alla leverantörer ska behandlas lika. Molntjänster – upphandling, avtal och säkerhet. Utbildning 7450 kr. Kurstillfällen. 21 juni, 09:00 IT-upphandling med fokus på GDPR-krav och Ofta ska säkerheten hanteras "av någon annan" eller "någon annanstans", kanske av organisationens säkerhetschef – en person som kanske inte ens är medveten om att det genomförs ett projekt, sker en upphandling eller att en it-lösning köps in. Vid upphandling och utveckling av IT-system och IT-tjänster ska säkerhetskraven alltid beaktas. Krav på IT-säkerhet ska ingå i kravspecifikationen och avtalet, såvida det inte uppenbart är obehövligt.

Statliga ramavtal. Webbplatsen avropa.se tjänar som en portal för Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet för att ge information om de upphandlingar av statliga  IT-rättens offentligrättsliga del innefattar bland annat upphandling, att erbjuda medborgare service på ett effektivt sätt, men samtidigt hålla en hög säkerhet.