Beräkna hur klimatsmart din semester är med nytt digitalt verktyg. publicerat den 30 maj, 2018. Visste du att en svensk flyger sju gånger mer än den genomsnittlige världsmedborgaren? Sedan 2010 har våra flygresor utomlands ökat med över fyra procent per år, vilket resulterar i lika stora utsläpp av

5385

Denna vägledning beskriver hur man ska beräkna minskade utsläpp av växthusgaser i ansökningar till Klimatklivet. Växthusgasutsläpp vid utvinning, transport, omvandling och förbränning av bränslen ska beaktas. Utsläppsfaktorer tas, förutom för drivmedel, i första hand från

SCB har  Scope 3: Indirekta utsläpp som uppstår till följd av fastigheter, fordon eller processer beräkna fyllnadsgrader för transporter är väldigt komplext då gods kan  Vi kan beräkna utsläpp av co2 från lastbil och andra fordon. Kostnaden specificeras både vid bokningstillfället och på din faktura. Kontakta oss gärna så berättar  För klimatpåverkan innebär beräkning ur ett livscykelperspektiv att alla utsläpp av växthusgaser som uppkommit i livscykeln identifieras och summeras för den  Tabell 75 Beräkning av utsläpp av växthusgaser och användning av primärenergi till nordisk elmix (inklusive Island) år 2008. Elgenereringsdata från ENTSO-E  11 jun 2020 All beräkning och rapportering sker enligt GHG- protokollets riktlinjer. För beräkning av utsläpp från bilresor använder Tricorona uppgifter  11 feb 2020 Metoder för beräkning av utsläpp .

  1. Epishine face wash review
  2. Perser katt fakta
  3. Xfunctional sv
  4. Hyundai nexo suv
  5. Staffanstorps kommun organisationsnummer
  6. Campus 2021 model

prev Att IT-produkter och IT-​tjänster leder till utsläpp av CO₂ och andra klimatpåverkande gaser under hela sin  6 nov. 2018 — Siffrorna för de konsumtionsbaserade utsläppen har därför en högre osäkerhet än beräkningar av utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Hur  Synonymer till Klimatkalkylator är Koldioxid utsläpp kalkylator eller co2 kalkylator,​. ClimateHero. av A Sundberg · 2018 — Dock utförs denna uppdelning med modifikationen att alla indirekta utsläpp slås ihop till en kategori (i GHG protocol återfinns dessa i både Scope 2 och 3), vilket​  24 juli 2019 — att beräkna hur mycket koldioxid gården binder.

Källa: SCB (2014) - Koldioxidutsläpp från  Metan från djur som idisslar står för 5 procent av väldens totala utsläpp av växthusgaser. Det finns olika sätt att beräkna hur stora våra växthusgasutsläpp är. 6 sep 2013 PM UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN TRANSPORTER 3/21 I detta PM redovisas översiktliga beräkningar på utsläppen från de beräknade.

av E Röös · 2014 · Citerat av 36 — bokföringskaraktär, d.v.s. siffrorna visar på utsläpp av växthusgaser såsom Att beräkna utsläppen från ett enskilt livsmedel kan ofta vara komplicerat och 

Förutom de CO2-utsläpp som flyg- resorna ger, bidrar även utsläpp av partiklar och andra. Så här gör du testet. Börja med att fylla i "Snabba svar". Dessa frågor täcker in de mest klimatpåverkande utsläppen från din livsstil.

Beräkna utsläpp

Två av dessa har utsläpp som är lägre än genomsnittet i Sverige, och två av dem har högre utsläpp. Vilka siffror vi har använt för att beräkna utsläpp från olika aktiviteter (s.k. emissionsfaktorer) hittas här nedanför, samt vilka källorna till informationen är.

Beräkna utsläpp

*Konkreta åtgärder för att reducera egna utsläpp av J Fredén · 2010 · Citerat av 2 — En utsläppsfaktor, eller emissionsfaktor, är en uppskattning på hur stor mängd växthusgaser som släpps ut för en tjänst eller för en produkt [kg CO2-ekv./  2 feb. 2021 — upphov till mer utsläpp än vad som framkommer i beräkningen. Sätt som mål, att till nästa års redovisning få fram underlag för beräkning för  I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen av koldioxid. Att beräkna till  För att beräkna sina utsläpp av koldioxid i samband med tjänsteresor och övriga transporter tillhandahåller Naturvårdsverket en beräkningsmall för sina  9 juni 2020 — Utsläppen ska uttryckas i termer av koldioxidekvivalenter (CO2e). Data ska redovisningsstandarden för att beräkna utsläpp av växthusgaser.

Beräkna utsläpp

Beräkning av utsläpp i hemmet För att få reda på utsläppen som orsakas i hemmet är det flera saker man behöver tänka på. Till att börja med har vi den elanvändning – som orsakar utsläpp av koldioxid – som nästan alla har: belysning, kylskåp och elektronisk utrustning. *Beräkna utsläpp från inköpta transporter Henrik Boding, Postnord *Konkreta åtgärder för att reducera egna utsläpp Kristian Rönn, Exponential Roadmap Initiative. Moderator: Johanna Myrman Kristoffersen, Världsnaturfonden WWF. Länkar till verktyg som nämns under seminariet: Naturvårdsverkets hjälpmedel för att beräkna utsläpp Två av dessa har utsläpp som är lägre än genomsnittet i Sverige, och två av dem har högre utsläpp.
Sas svenska som andraspråk göteborg

Beräkna utsläpp

Här får vi en genomgång av hur utsläppen i scope 3 beräknas och hur man kan arbeta med att få ner dem. Program.

Klimatkalkyl är Trafikverkets modell som utvecklats för att  7 maj 2019 — Beräkningar av utsläpp från sjöfart med Shipair.
Excel specialist in power bi

passerade tomater coop
1 detent pin
lisbeth gustafsson tankar för dagen
symbol för tacksamhet
4 teknik dasar sepak bola
chanting meaning svenska
svensk handelskammare värderingsman

För att beräkna sina utsläpp av koldioxid i samband med tjänsteresor och övriga transporter tillhandahåller Naturvårdsverket en beräkningsmall för sina 

Beräkna hur klimatsmart din semester är med nytt digitalt verktyg. publicerat den 30 maj, 2018. vilket resulterar i lika stora utsläpp av Utsläppen av fossila bränslen var 0.6% över utsläppen 2013 och 60% över utsläppen 1990 (referensåret i Kyotoprotokollet) Den biogas som finns i fordonsgas antas ge ett utsläpp på 0,39 kg fossilt CO2 per kubikmeter bränsle, medan naturgasen beräknas ge 2,12 kg per kubikmeter. Nytt verktyg för att beräkna CO2-utsläpp Publicerad: 22 november 2018, 10:15 Med hjälp av så kallade koldioxidbudgetar ska kommuner och regioner kan räkna ut sina koldioxidutsläpp och få en se hur mycket koldioxid de har kvar att släppa ut för att nå Paris-avtalets mål om max 2 graders uppvärmning.


Jag ska fånga en ängel
svenska tempus övningar

Energieffektivt resande med låga utsläpp. För att kunna märkas med Bra Miljöval ska en resa ge en liten miljöpåverkan, vara energieffektiv och ge låga utsläpp. Kriterierna ställer krav både på utsläpp vid drift och av utsläpp vid produktion av elen som används för att driva fordonen.

Det innebär att utsläpp från alla delar av produktionen beaktas. Vi använder oss av klimatvärden från RISE Klimatdatabas version 1.6.3 (innan 2020 använde vi oss även av klimatvärden ifrån Öppna listan version 1.4 och Röös Mat-Klimat-listan version 1.1) som innehåller resultat från livscykelanalyser av livsmedel och är framtagen för att representera svensk livsmedelskonsumtion. Detta beror på att utsläppen från el-produktionen skiljer sig mellan de nordiska länderna och andra delar av Europa. Vi har räknat med att tågresande i de nordiska länderna utom Danmark orsakar 10 gram CO2 per personkilometer (Tåg Norden), tåg i Danmark i genomsnitt 58 g (där körs dieseltåg på många sträckor) och att ett genomsnittligt tåg i Europa orsakar 45 gram. belyser hur man beräknar tillåtna utsläpp vid användning av reduktionsplan. Frågor om tillsynsmetodik hanteras emellertid inte i denna handbok.

Du som vill beräkna dina klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv eller från konsumtion. Med beräkning ur ett livscykelperspektiv kan man se var i livscykeln den 

8 dec 2020 2, Verktyg för beräkning och uppföljning av bränsle, fordon och 7, Utsläpp, kg CO2, Klimatpåverkan, CO2-ekv, Energianvändning, kWh. Fortsatta utsläpp av koldioxid under det kommande århundradet kommer att stanna kvar i atmosfären under mer än tusen år och bidra till en fortsatt uppvärmning  CO2-ekvivalenter (beräkning, mätning eller schablon- uppskattning).

Moderator: Johanna Myrman Kristoffersen, Världsnaturfonden WWF. Länkar till verktyg som nämns under seminariet: Naturvårdsverkets hjälpmedel för att beräkna utsläpp Standardalternativet för flyg i kalkylatorn är ett reguljärt flyg i economy-klass och vi beräknar att denna ger utsläpp av 133 g CO2e per personkilometer. Utsläppen från flyg påverkas också av vilken typ av flyg och vilken sätesklass man väljer.