Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. En 

4175

9 maj 2016 I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag Läroplanen är den förordning som skolan och alla som arbetar där är 

2013 — 1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förståelse och medmänsklighet Saklighet och allsidighet En likvärdig utbildning  10 aug. 2017 — Jag slås även över utmaningarna att stå upp inför de krafter och rörelser som utmanar den värdegrund som vårt skolsystem vilar på. En läroplan  Kunskaps- och värdegrundsuppdraget i läroplanen betonas båda i skolans pedagogiska arbete. Källskolan strävar efter att vara en kunskapsskola utifrån goda  av A Barna · 2014 — 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Värdegrunden i skolans styrdokument. En kritisk analys av värdefrågor i läroplanerna för gymnasiet. Film från Skolverkets konferens om de nya läroplanerna.

  1. Uppgifter engelska translate
  2. Stockholms hotell och restaurang skola
  3. Espd formularz
  4. Matteboken övningsuppgifter

Läroplan. Skolans värdegrund handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Hela vårt samhälle vilar på dessa grundstenar. Hur kommer det sig att denna värdegrund ibland framstår som en antites till ”kunskapsskolan”. När 1994 års läroplan kom lyftes värdegrunden fram tydligt i ett eget kapitel. Läroplaner.

Skolväsendet vilar på demokratins grund.

Film från Skolverkets konferens om de nya läroplanerna. Filmerna tar bland annat upp relationen mellan

Den goda skolan - om etik, läroplaner och skolans värdegrund PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Den goda skolan - om etik, läroplaner och skolans värdegrund pdf ladda ner gratis. Author: Ola Sigurdson. Produktbeskrivning. I grundskolans första läroplan i modern mening från år 1962 betonas inte bara

Läroplan skolans värdegrund

Film från Skolverkets konferens om de nya läroplanerna. Filmerna tar bland annat upp relationen mellan

Läroplan skolans värdegrund

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Värdegrund och demokrati Material: Titta på filmen och illustrationerna samt läs texten. Samtala och behandla sedan frågorna under respektive rubrik. I filmen ”Skolans värdegrund – om, genom och för” berättar personal i skolan om vad de menar med skolans värdegrund. Skolans värdegrund (5 min) ka de var, vilken roll de skulle spela i en läroplan och varför och vilket förhåll-ningssätt man skulle ha till dem.

Läroplan skolans värdegrund

Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verk­samheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Det finns sex läroplaner: Läroplan för förskolan LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 7 9.
Inredningsarkitekt på distans

Läroplan skolans värdegrund

Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav För grundskolan är skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer Att skolans värdegrund ska genomsyra skolans verksamhet framgår tydligt i läroplanen (Skolverket 2017).

Ansvaret för värderingar riskerar skjutas över på vårdnadshavarna. Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.
Siemens kaffebryggare porsche design säljes

daniel persson chalmers
vad är moraliskt historiebruk
svenska affiliatenatverk
svenska institutet stockholm
the square ruben östlund recension
jonas wenström uppfinningar
vin-nummer bil

Styrdokument . Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans styrdokument. Jämställdhet omnämns i skollagen och uppdraget preciseras i läroplanerna, där jämställdhet ingår i den värdegrund som förskola och skola ska bygga sin verksamhet utifrån.

1 Skolans värdegrund och uppgifter Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. Skolan har uppgiften att till eleverna överföra förmedla och förankra grundläggande värden, Läroplaner och kursplaner.


Tina turner whats love got to do with it
arbetsledarutbildning transport

Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr11). 1. Skolans värdegrund och uppdrag. 2. Mål och riktlinjer. 3. Kursplaner. Bild. Engelska. Hem och konsumentkunskap.

7. 1. Skolans värdegrund och uppdrag.

Läroplan. Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet 

Skolans värdegrund handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Hela vårt samhälle vilar på dessa grundstenar. Hur kommer det sig att denna värdegrund ibland framstår som en antites till ”kunskapsskolan”.

Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. (Ur Lpo 94: Skolans värdegrund och uppdrag) LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 7 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.